Срокове за изработка на мебели

Срокът за изработка на мебелите зависи от сложността на поръчката и материалите, от които ще е изработена.Поради динамичната ситуация с доставката на суровини и материали за мебелната промишленост , за актуална информация относно срокове на изработка ни попитайте на телефон 0894 310 960

Важно уточнение

За по-големи поръчки сроковете подлежат на предоговаряне от двете страни.