Обадете се на 0894 310 960 за да попитате за вашата детска стая.

Може да сме Ви полезни със:

-безплатна консултация по телефона

-безплатен монтаж /за град София/

-безплатен транспорт/за град София/

-безплатен разнос /за град София/

Обикновенно мебелите по поръчка за детска стая, имат за цел да превърне помещението обособено за детска, от място за спане и почивка в една пъстра стая за игра и учене.

Мебелите са характерни със интересните форми, пъстри цветове и легла на две нива.

Аранжирането на тези стаи става в зависимост от тяхната големината и географско разположение.

Леглата на двa етажa се препоръчват при стаи с площ над 12 м2. Спестявате пространство и е по интересно за децата.