Библиотеките по поръчка са мебели, служещи за съхранение на книги

Библиоеките са съвкупност от модули,които могат да образуват различни конфигураци

Обадете се на 0894 310 960 за да попитате за вашата библиотека

Може да сме Ви полезни със:

-безплатна консултация по телефона

-безплатно взимане на размери

-безплатен 3Д проект

-безплатен монтаж /за град София/

-безплатен транспорт/за град София/

-безплатен разнос /за град София/

Библиотеката е модул и конфигирация от такива, в които държиме едно от от най-ценните неща в нашите домове-а именно знанието

Код: 08-01 Категория: